สถานีขนส่งท่องเที่ยวใหม่ใจกลางเมือง

หลังจากได้รับโอนสถานีขนส่งเก่าถนนประสพสุข จากกรมการขนส่งทางบกมาแล้ว เทศบาลนครเชียงรายก็วางแผนที่จะสร้างสถานีขนส่งใหม่ ให้สอดรับกับความเจริญของเมือง ที่มีรถยนต์ของทั้งชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกวัน อีกทั้งสถานีขนส่งแห่งนี้ก็ยังตั้งอยู่ใน ย่าน Down Town ของเมือง และในที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสร้างสถานีขนส่งใหม่ 4 ชั้น ทันสมัย ที่มีสิ่งอำนวย ความสะดวกแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวครบครัน รวมทั้งสามารถจอดรถยนต์ ได้ถึง 400 คัน

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน

วิสัยทัศน์การส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย
“เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนองค์กรสู่สากล”
(An efficient division that focuses on excellence of tourism management to support the organization towards international recognition)

ภารกิจหลัก หรือ พันธกิจ
“บริหารงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และยึดหลักธรรมาภิบาล”
(effective tourism management by using information technology based on principles of good governance)

พัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยว ธุรกิจการให้บริการ การค้า การลงทุนของจังหวัด
ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้

ศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวขณะท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

3. เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกประทับใจ มีความสุข ความอบอุ่น และความปลอดภัยขณะท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

4. เพื่อเป็นการบรูณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาชน

เทศบาลนครเชียงราย

ทำหน้าที่
⇒ ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว,ที่พัก และร้านอาหาร ใน จังหวัดเชียงราย
⇒ ให้บริการข้อมูลการขนส่งมวลชนภายในจังหวัดเชียงรายจัดทำสถิติเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงราย
⇒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการท่องเที่ยว
⇒ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้าน การท่องเที่ยว

ตำรวจท่องเที่ยว

ทำหน้าที่
⇒ รับผิดชอบงานบริการ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกให้ความปลอดภัย คุ้มครองผลประโยชน์ ให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ การสืบสวน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่เกิดกับ นักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค 5, 6 ติดต่อประสานงานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานขององค์การ หน่วยงานอื่นๆ

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว)

ทำหน้าที่
⇒ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
⇒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกสาร และสถานทูตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
⇒ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
⇒ จัดทำสถิติเกี่ยวกับปัญหาเรื่องร้องเรียน คดีความและอื่นๆ
⇒ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว

ทัวร์เสมือนจริง

คลิ๊กที่ภาพต่อไปนี้ เพื่อรับชมทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour)

ติดตามเรา กด “ถูกใจเพจ” เพื่อรับชมสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญอื่นๆ ทั่วเขตเทศบาลนครเชียงราย และพื้นที่เชื่อมต่อ

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user.
Type: OAuthException
Subcode: 464
Solution: See here for how to solve this error

ให้กำลังใจเรา กดถูกใจ บทความนี้

แบ่งปันเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆ กดแชร์ บทความนี้

ให้คะแนนและเขียนรีวิว

คะแนนที่คุณให้สำหรับสถานที่นี้

angry
crying
sleeping
smily
cool
เลือก

แนะนำให้เขียนข้อความรีวิว ที่มีความยาวอย่างน้อย 140 ตัวอักษร

แสดงช่วงเวลาทั้งหมด
  • วันจันทร์06:00 - 23:30
  • วันอังคาร06:00 - 23:30
  • วันพุธ06:00 - 23:30
  • วันพฤหัส06:00 - 23:30
  • วันศุกร์06:00 - 23:30
  • วันเสาร์06:00 - 23:30
  • วันอาทิตย์06:00 - 23:30

error: Content is protected !!