มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย “ศูนย์กลางการเรียนรู้ตามอัธยาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุ (Life Long Learning for Active Aging)”

ประเทศไทยในอนาคตมีการคาดการณ์ว่า อีกไม่เกิน 10 ปี ประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ด้วยเหตุที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุหลายคนที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีลูกหลานดูแลเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะซึมเศร้า

เทศบาลนครเชียงรายจึงมีเป้าประสงค์ที่จะสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ มีศักดิ์ศรีมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข และพัฒนาการผู้สูงอายุให้มีองค์ความรู้ พึ่งตนเอง และเป็นเสาหลักของสังคม

เทศบาลนครเชียงราย จึงร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) จัดตั้ง “มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย” หนึ่งในโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนาเมืองร่วมกับภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทยในการดำเนินโครงการ โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความรู้จากนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา องค์การความร่วมมือระหว่าประเทศของประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) และภาคส่วนอื่นๆ จนสามารถจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย” เพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวม

โดยจัดตั้งอาคารที่ทำการ ณ ศูนย์วัฒนธรรมสู่งานอาชีพ (ศูนย์น้ำลัดเดิม) โดยมีการนำหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เน้นการพัฒนาทักษาและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุที่ตนถนัดและสนใจโดยการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ จะส่งผลให้ผู้สูงอายุทุกคนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิต และที่สำคัญเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ สู่การจัดการความรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

พิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย (น้ำลัด)

มหาวิทยาลัยวัยที่สาม คือ สถานที่จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุ รูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ภูมิธรรม และความสุข

เป้าประสงค์

• เป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับรู้ข่าวสารของผู้สูงอายุ

• เป็นสถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน แก่คนทุกเพศทุกวัย

• สร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรี มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรด้านศาสนา
• วิชาพิธีกรรมและศาสนาพิธี
• วิชาเครื่องสักการะที่ใช้ในงานมงคลและงานอวมงคล

2. หลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรม
• วิชาดนตรีพื้นเมือง
• วิชาศิลปะการแสดง

3. หลักสูตรด้านสุขภาพ

4. หลักสูตรด้านการศึกษาและเทคโนโลยี

5. หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม

6. หลักสูตรด้านสังคมและความสุข
• วิชาการลีลาศ
• วิชาไลน์แดนซ์

7. หลักสูตรด้านการท่องเที่ยว

8. หลักสูตรด้านเศรษฐกิจ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการผู้สูงอายุ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย

ทัวร์เสมือนจริง

คลิ๊กที่ภาพต่อไปนี้ เพื่อรับชมทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour)

ติดตามเรา กด “ถูกใจเพจ” เพื่อรับชมสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญอื่นๆ ทั่วเขตเทศบาลนครเชียงราย และพื้นที่เชื่อมต่อ

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user.
Type: OAuthException
Subcode: 464
Solution: See here for how to solve this error

ให้กำลังใจเรา กดถูกใจ บทความนี้

แบ่งปันเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆ กดแชร์ บทความนี้

ให้คะแนนและเขียนรีวิว

คะแนนที่คุณให้สำหรับสถานที่นี้

angry
crying
sleeping
smily
cool
เลือก

แนะนำให้เขียนข้อความรีวิว ที่มีความยาวอย่างน้อย 140 ตัวอักษร

แสดงช่วงเวลาทั้งหมด
  • วันจันทร์08:00 - 16:00
  • วันอังคาร08:00 - 16:00
  • วันพุธ08:00 - 16:00
  • วันพฤหัส08:00 - 16:00
  • วันศุกร์08:00 - 16:00
  • วันเสาร์08:00 - 16:00
  • วันอาทิตย์08:00 - 16:00

error: Content is protected !!