ป่าชุมชนดอยสะเก็น

ป่าชุมชนดอยสะเก็นแห่งนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ จัดอยู่ในประเภทป่าผลัดใบแบบผสม ซึ่งเป็นป่าพลัดใบที่ต้นไม้ส่วนใหญ่ต่างทิ้งใบหมดในช่วงฤดูแล้ง และจะเริ่มผลิใบใหม่ในตอนฤดูฝน ป่าชนิดนี้มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า เพราะไม่รกทึบเกินไป และมีพืชอาหารมาก จึงดึงดูดนก แมลง และสัตว์กินพืชเข้ามาอาศัย ในประเทศไทยพบป่าประเภทนี้ได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,000 เมตร

ป่าชุมชนดอยสะเก็นมีพันธุ์ไม้เด่นหลากหลายชนิด เช่น ยวนผึ้ง จำปาป่า ยางนา มะขามป้อม สัก คอแลน ขี้อ้าย กรวยป่า พลับพลา ลายหรือยาบ มะเม่าสาย มะหาด และ เหมือดโลด เป็นต้น

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand) เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวความคิดและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (SFC) โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการร่วมตัดสินใจโดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ 1.การพึ่งพาตนเองและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 2.การมีอัตลักษณ์ของตนเอง 3.การเป็นเมืองน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.การสร้างสังคมที่ปลอดภัย 5.การสร้างความภูมิใจไว้ให้คนรุ่นต่อไป

โครงการฯ ได้คัดเลือกเมืองนำร่อง 6 แห่ง เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน และดำเนินการโครงการตามหลักการและแนวความคิดข้างต้น ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย, พิษณุโลก, ขอนแก่น, เมืองกระบี่, เมืองพนัสนิคม และเมืองน่าน

เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนา เมืองในอนาคต (The Promoting Project for Sustainability Development of Future City) โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก JICA หรือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ในการ พัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ให้มีการ ปฏิสัมพันธ์และเอื้ออาทรต่อกันของคนทุกวัย โดยมีคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นที่ปรึกษาประกอบด้วย การเปิดหลักสูตรการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning) ใน มหาวิทยาลัยวัยที่สามสำหรับผู้สูงวัย เพื่อไปถ่ายทอดองค์ความรู้และ ทักษะความสามารถแก่เด็กนักเรียน การสร้างกิจกรรมชุมชนที่สร้าง ปฏิสัมพันธ์และเอื้ออาทรต่อกันของคนทุกวัยนำร่องที่ชุมชนดอยสะเก็นโดยจัดให้มีป่าชุมชนเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล รวมทั้งการจัดกิจกรรมของคนทุกวัยในชุมชนการ ฝึกอบรมเกษตรปลอดภัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาการท่องเที่ยว ในชุมชน (CBT) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) “คีรีชัย ยามะ” แห่งใหม่ของเทศบาล

ทัวร์เสมือนจริง

คลิ๊กที่ภาพต่อไปนี้ เพื่อรับชมทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour)

 

ติดตามเรา กด “ถูกใจเพจ” เพื่อรับชมสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญอื่นๆ ทั่วเขตเทศบาลนครเชียงราย และพื้นที่เชื่อมต่อ

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user.
Type: OAuthException
Subcode: 464
Solution: See here for how to solve this error

ให้กำลังใจเรา กดถูกใจ บทความนี้

แบ่งปันเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆ กดแชร์ บทความนี้

ให้คะแนนและเขียนรีวิว

คะแนนที่คุณให้สำหรับสถานที่นี้

angry
crying
sleeping
smily
cool
เลือก

แนะนำให้เขียนข้อความรีวิว ที่มีความยาวอย่างน้อย 140 ตัวอักษร

แสดงช่วงเวลาทั้งหมด
  • วันจันทร์08:00 - 18:00
  • วันอังคาร08:00 - 18:00
  • วันพุธ08:00 - 18:00
  • วันพฤหัส08:00 - 18:00
  • วันศุกร์08:00 - 18:00
  • วันเสาร์08:00 - 18:00
  • วันอาทิตย์08:00 - 18:00

error: Content is protected !!