ติดต่อเรา

cityofchiangrai.com โดย เทศบาลนครเชียงราย

ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและการขนส่งมวลชน (DOWN TOWN) สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 1

(+66) 053-727-387 , (+66) 053-793-043

info@cityofchiangrai.com

ติดต่อ cityofchiangrai.com

error: Content is protected !!